AKCIE sskf (BUDú DOPLNENé, WEBSTRáNKA V AKTUALIZáCII)

výročná konferencia sskf sls: 2.-3.9.2021 (dištančnou formou)

Jubilejná 30. konferencia klinickej farmakológie sa uskutočnila zároveň ako 9. česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie v dňoch 2.-3.9.2021 dištančnou formou. Bližšie informácie - tu.