AKCIE sskf (BUDú DOPLNENé, WEBSTRáNKA V AKTUALIZáCII)

termín a miesto výročnej konferencie: 2.-4.9.2021 Štrbské Pleso

Výbor SSKF na svojom zasadnutí dňa 25.11.2020 odsúhlasil termín a miesto konania Jubilejnej 30. konferencie klinickej farmakológie, ktorá sa uskutoční zároveň ako 9. česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie v dňoch 2.-4.9.2021 v konferenčných priestoroch hotela TRIGAN na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Prvá informácia po dohode výborov SSKF SLS a ČSKF JEP bude zverejnená do konca januára.