AKCIE sskf

11. WORKSHOP "AKTUALITY SKP - KLINICKÉ SKÚŠANIE LIEKOV V SR 2021 A 22. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE ETICKÝCH KOMISIÍ V SR", 16.11.2021 (UTOROK) 13:00-16:00 (ONLINE). 

INFORMÁCIE, REGISTRÁCIA SLS - PRIHLÁŠKY SZU, AKTUALIZOVANÝ PROGRAM - TU. LINKA NA PRIPOJENIE 48 HODÍN PRED ZAČIATKOM PODUJATIA - TU.

výročná konferencia sskf sls: 2.-3.9.2021 (dištančnou formou)

Jubilejná 30. konferencia klinickej farmakológie sa uskutočnila zároveň ako 9. česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie v dňoch 2.-3.9.2021 dištančnou formou. Bližšie informácie - tu.