AKCIE SSKF 2023

39. seminár MEDICAMENTA NOVA - "Biologická liečba vybraných ochorení"

26. januára 2023 (štvrtok) od 14:00, Ladzianskeho poslucháreň LF UK v Bratislave. Vstup voľný. Registrácia na mieste. K dispozícii kredity Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).