AKCIE SSKF 2023

32. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín: 10. novembra 2023 (Piatok (Sobota))
Miesto konania: bude spresnené [uvažované: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU)] + online
Odborný program: vyžiadané a prihlásené prednášky, sekcia posterov, sekcia farmakoekonomiky, sekcia klinického skúšania, sekcia pacientov, sekcia liekového poškodenia pečene
Osobitný program: odovzdanie pôct SSKF SLS, výročná schôdza členov SSKF SLS
Forma konania: hybridná (prezenčne aj online)

39. seminár MEDICAMENTA NOVA - "Biologická liečba vybraných ochorení"

26. januára 2023 (štvrtok) od 14:00, Ladzianskeho poslucháreň LF UK v Bratislave.