Aktuality 

  • 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE2.-4.9.2021hotel TRIGAN, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry) sa koná zároveň ako Jubilejná 30. konferencia klinickej farmakológie SSKF SLS. Informácie, termíny, prihlášky - tu.  
  • SPUSTENIE OBNOVENEJ WEBSTRÁNKY SSKF NA NOVEJ DOMÉNE: Dňa 1. januára 2021 sme spustili v skúšobnej prevádzke svojpomocne obnovenú webstránku našej spoločnosti, a to na novej doméne www.sskf-sls.sk. Veríme, že sa nám ju bude dariť postupne plniť zaujímavým obsahom a ďalej dizjanovo kultivovať. Predchádzajúca, ďalej neaktualizovaná webstránka je zatiaľ k dispozícii na pôvodnej doméne www.klinickafarmakologia.sk.    

ARCHÍV AKTUALÍT 

Na tomto mieste dočasne uchováme staršie správy a informácie. Perspektívne budú presunuté na osobitnú podstránku, aby sa umožnilo dosledovanie a archivácia významných aktivít a udalostí v živote SSKF.
2020
  • PREZIDENT SSKF VICE-PREZIDENTOM SLS. Na volebnom zasadnutí nastupujúceho Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) dňa 8. decembra 2020 bol prezident SSKF SLS prof. Jozef Glasa potvrdený vo funkcii 3. vice-prezidenta SLS. Do jeho portfólia bude predbežne (ako dosiaľ) patriť ARS CME, etická komisia SLS a zahraničné vzťahy, predovšetkým s UEMS-EACCME a WMA. Funkčné obdobie nového Prezídia SLS je 4-ročné: 2021-2024.
  • RE-AKREDITÁCIA ŠPECIALIZAČNÉHO A CERTIFIKAČNÉHO ŠTÚDIA. V auguste a septembri 2020 spracoval kolektív obnovenej Katedry klinickej farmakológie LF SZU re-akreditačné spisy (1) špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia, (2) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (pre zdravotnícke povolanie lekár) a (3) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (pre zdravotnícke povolania lekár a farmaceut). Následne rozhodnutím MZ SR bola re-akreditácia potvrdená. Tým sa podarilo zabezpečiť ďalšiu kontinuitu tohto štúdia v podmienkach Slovenskej republiky.    
  • OBNOVENÁ KATEDRA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU. Rozhodnutím vedenia Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU) bola dňom 1.7.2020 obnovená Katedra klinickej farmakológie LF SZU, jej vedením bol do realizácie konkurzu poverený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., ktorý bol po úspešnom absolvovaní konkurzu následne vymenovaný za riadneho vedúceho katedry.