AKCIE sskf 2022

31. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE -  "Klinická farmakológia v praxi - odborný garant racionálnej farmakoterapie"

  • Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU)
  • Forma konania: hybridná (prezenčne aj online)
  • Termín: 11. novembra 2022 (Piatok)
  • Odborný program: vyžiadané a prihlásené prednášky, sekcia farmakoekonomiky
  • Osobitný program: odovzdanie pôct SSKF SLS, výročná schôdza členov SSKF SLS
  • INFORMÁCIE, PROGRAM, ABSTRAKTY - tu.  

AKCIE SSKF 2021

  • 11. WORKSHOP "AKTUALITY SKP - KLINICKÉ SKÚŠANIE LIEKOV V SR 2021 A 22. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE ETICKÝCH KOMISIÍ V SR", 16.11.2021 (UTOROK) 13:00-16:00 (ONLINE). Pozri podstránku "Archív akcií".
  • 30. konferencia klinickej farmakológie sa uskutočnila zároveň ako 9. česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie v dňoch 2.-3.9.2021 dištančnou formou. Pozri podstránku "Archív akcií".