PRE PACIENTOV

projekt aopp "lieky s rozumom"

Od roku 2017 v rámci spolupráce so strešnou pacientskou organizáciou - Asociácia na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike (AOPP) (www.aopp.sk) poskytuje prezident SSKF SLS odbornú záštitu a pomoc pri realizácii informačného a edukačného Projektu AOPP "LIEKY S ROZUMOM". Cieľom projektu je sprostredkovať pomoc pri orientácii pacientov - nezdravotníkov a ich blízkych v zložitom svete informácií o liekoch a prinášať užitočné a spoľahlivé informácie a odporúčania. Pre viac informácií navštívte samostatnú webstránku projektu (tlačítko VIAC) (www.liekysrozumom.sk)