materiály (budú postupne doplnené)

KONCEPČNÉ MATERIÁLY 

Koncepcia odboru klinická farmakológia, Priority výboru SSKF SLF 2019-2022 a iné.

K špecializačnému Štúdiu

Minimálny štandard, rámcový študijný plán, požiadavky ku skúške, organizačné informácie.

DôLEžITé právne PREDPISY

Zákonné a podzákonné predpisy dôležité pre existenciu a fungovanie odboru.