PRACOVISKÁ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE NA SLOVENSKU (aktualizuje sa!) 

ústavy a kliniky

  • Katedra klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave, vedúci: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., adresa: SZU v Bratislave, Limbová 12-14, 83303 Bratislava, web-stránka, tel.: 02/59370.547, e-mail: jozef.glasa@szu.sk
  • Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave, prednosta: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., adresa: LF UK, Sasinkova 4, 81372 Bratislava, webstránka    

ODDELENIA 

  • Oddelenie klinickej farmakológie UNB Bratislava, primárka: prim. MUDr. Katarína Jurečková, adresa: UNB - pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 82601 Bratislava, e-mail: okf@unb.sk, lekári: prim. MUDr. Katarína Jurečková, MUDr. Magdaléna Horáková, MUDr. Andrea Poizlová 
  • Oddelenie klinickej farmakológie FNsP Nové Zámky, primárka: prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD., adresa: Slovenská 11A, 94002 Nové Zámky, e-mail: klara.sobonova@fnspnz.sk, lekári: prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD., MUDr. Andrea Bitterová

aMbulancie 

  • Ambulancia klinickej farmakológie, hepatológie a vnútorného lekárstva, Poliklinika SZU v Bratislave, adresa: Limbová 14, 83303 Bratislava, lekári: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., MUDr. Helena Glasová, PhD.  
  • Ambulancia vnútorného lekárstva, všeobecného lekárstva a klinickej farmakológie, adresa: inClinic s.r.o., Rusovská cesta 19,
    85101 Bratislava - Petržalka, e-mail: janekova@inclinic.sk, lekár: MUDr. Etela Janeková, PhD. 
  • Ambulancia klinickej farmakológie NsP Galanta, adresa: NsP Galanta, Hodská 373/38, 92422 Galanta, lekár: MUDr. Drahomíra Bollová 
  • ĎALŠIE PRACOVISKÁ BUDÚ ČOSKORO PRIDANÉ (webstránka v aktualizácii)