PRACOVISKÁ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE NA SLOVENSKU (aktualizuje sa!) 

ústavy a kliniky

 • Katedra klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave, vedúci: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., adresa: SZU v Bratislave, Limbová 12-14, 83303 Bratislava, kontakt - tel.: 02/59370.547, e-mail: jozef.glasa@szu.sk, web-stránka - tu
 • Klinika klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nové Zámky, prednosta: prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD., adresa: Slovenská 11A, 94002 Nové Zámky, kontakt - 035/691 2351, 035/691 2668 e-mail: klara.sobonova@nspnz.sk, lekári: prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD., MUDr. Andrea Bitterová, vedúca sestra: Mgr. Beáta Mauschová, webstránka - tu.
 • Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave, prednosta: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., adresa: LF UK, Sasinkova 4, 81372 Bratislava, kontakt - 02/90119 229 (sekretariát), e-mail: farmakologia.sekretariat@fmed.uniba.sk, webstránka - tu
   
   

ODDELENIA 

 • Oddelenie klinickej farmakológie UNB Bratislava, primárka: prim. MUDr. Katarína Jurečková, adresa: Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, kontakt - 02/48 234 793, e-mail: okf@unb.sk, lekári: prim. MUDr. Katarína Jurečková, klinický farmakológ, MUDr. Anna Poizlová, klinický farmakológ, MUDr. Magdaléna Horáková, klinický farmakológ, MUDr. Mgr. Katarína Bilíková, MPH, internista, v špecializačnej príprave v odbore klinická farmakológia, MUDr. Lenka Šromovská, lekár v špecializačnej príprave v odbore klinická farmakológia, klinický farmaceut: PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, sestry: Nóra Szabóová, Anikó Tanková, webstránka - tu.
 • Oddelenie klinickej farmakológie Liptovskej NsP Liptovský Mikuláš, lekár - klinický farmakológ: MUDr. Alica Klečková, adresa: Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš, web: www.nsplm.sk/klinicka-farmakologia/

aMbulancie 

 • Ambulancia klinickej farmakológie, hepatológie a vnútorného lekárstva, Poliklinika SZU v Bratislave, adresa: Limbová 14, 83303 Bratislava, lekári: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., MUDr. Helena Glasová, PhD.  
 • Ambulancia vnútorného lekárstva, všeobecného lekárstva a klinickej farmakológie, adresa: inClinic s.r.o., Rusovská cesta 19,
  85101 Bratislava - Petržalka, e-mail: janekova@inclinic.sk, lekár: MUDr. Etela Janeková, PhD. 
 • Ambulancia klinickej farmakológie NsP Galanta, adresa: NsP Galanta, Hodská 373/38, 92422 Galanta, lekár: MUDr. Drahomíra Bollová.


ĎALŠIE PRACOVISKÁ BUDÚ ČOSKORO PRIDANÉ (webstránka v aktualizácii)